Monitor Polski

M.P.2016.490

| Akt indywidualny
Wersja od: 4 czerwca 2016 r.

POSTANOWIENIE
MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 1 czerwca 2016 r.
w sprawie obsadzenia wygasłego mandatu w okręgu wyborczym nr 25 z siedzibą Okręgowej Komisji Wyborczej w Gdańsku

Na podstawie art. 251 § 5 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy (Dz. U. poz. 112, 134, 550, 588, 777, 881, 889, 1016 i 1281, z 2012 r. poz. 849, 951 i 1529, z 2014 r. poz. 179, 180 i 1072 oraz z 2015 r. poz. 1043, 1044, 1045, 1923 i 2281), w związku z wygaśnięciem mandatu posła Andrzeja Jaworskiego wybranego z listy kandydatów na posłów nr 1 Komitetu Wyborczego Prawo i Sprawiedliwość w okręgu wyborczym nr 25 z siedzibą Okręgowej Komisji Wyborczej w Gdańsku, postanawiam o wstąpieniu na jego miejsce Pana Grzegorza Raczaka, kandydata z tej samej listy, który w wyborach otrzymał kolejno największą liczbę głosów.