Monitor Polski

M.P.2019.516

| Akt indywidualny
Wersja od: 11 czerwca 2019 r.

POSTANOWIENIE
MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 5 czerwca 2019 r.
w sprawie obsadzenia wygasłego mandatu w okręgu wyborczym nr 24 z siedzibą Okręgowej Komisji Wyborczej w Białymstoku

Na podstawie art. 251 § 5 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2019 r. poz. 684), w związku z wygaśnięciem mandatu posła Krzysztofa Jurgiela wybranego z listy kandydatów na posłów nr 1 Komitetu Wyborczego Prawo i Sprawiedliwość w okręgu wyborczym nr 24 z siedzibą Okręgowej Komisji Wyborczej w Białymstoku, postanawiam o wstąpieniu na jego miejsce Pana Henryka Jana Wnorowskiego, kandydata z tej samej listy, który w wyborach otrzymał kolejno największą liczbę głosów.