Obsadzenie wygasłego mandatu w okręgu wyborczym nr 13 z siedzibą Okręgowej Komisji Wyborczej w Krakowie.

Monitor Polski

M.P.2007.80.848

| Akt indywidualny
Wersja od: 31 października 2007 r.

POSTANOWIENIE
MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 29 października 2007 r.
w sprawie obsadzenia wygasłego mandatu w okręgu wyborczym nr 13 z siedzibą Okręgowej Komisji Wyborczej w Krakowie

Na podstawie art. 179 ust. 3 ustawy z dnia 12 kwietnia 2001 r. - Ordynacja wyborcza do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2007 r. Nr 190, poz. 1360), w związku z wygaśnięciem mandatu poseł Barbary Bubuli wybranej z listy okręgowej kandydatów na posłów nr 6 Komitetu Wyborczego Prawo i Sprawiedliwość w okręgu wyborczym nr 13 z siedzibą Okręgowej Komisji Wyborczej w Krakowie, postanawiam o wstąpieniu na jej miejsce Pana Witolda Śmiałka, kandydata z tej samej listy, który w wyborach otrzymał kolejno największą liczbę głosów.