Monitor Polski

M.P.2018.1183

| Akt indywidualny
Wersja od: 4 grudnia 2018 r.

POSTANOWIENIE
MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 30 listopada 2018 r.
w sprawie obsadzenia wygasłego mandatu w okręgu wyborczym nr 11 z siedzibą Okręgowej Komisji Wyborczej w Sieradzu

Na podstawie art. 251 § 5 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2018 r. poz. 754, 1000 i 1349), w związku z wygaśnięciem mandatu posła Grzegorza Zenona Schreibera wybranego z listy kandydatów na posłów nr 1 Komitetu Wyborczego Prawo i Sprawiedliwość w okręgu wyborczym nr 11 z siedzibą Okręgowej Komisji Wyborczej w Sieradzu, postanawiam o wstąpieniu na jego miejsce Pana Pawła Piotra Rychlika, kandydata z tej samej listy, który w wyborach otrzymał kolejno największą liczbę głosów.