Obsadzenie wygasłego mandatu w okręgu wyborczym nr 10 z siedzibą Okręgowej Komisji Wyborczej w Piotrkowie Trybunalskim.

Monitor Polski

M.P.2018.1113

Akt indywidualny
Wersja od: 19 listopada 2018 r.

POSTANOWIENIE
MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 13 listopada 2018 r.
w sprawie obsadzenia wygasłego mandatu w okręgu wyborczym nr 10 z siedzibą Okręgowej Komisji Wyborczej w Piotrkowie Trybunalskim

Na podstawie art. 251 § 5 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2018 r. poz. 754, 1000 i 1349), w związku z wygaśnięciem mandatu posła Grzegorza Michała Wojciechowskiego wybranego z listy kandydatów na posłów nr 1 Komitetu Wyborczego Prawo i Sprawiedliwość w okręgu wyborczym nr 10 z siedzibą Okręgowej Komisji Wyborczej w Piotrkowie Trybunalskim, postanawiam o wstąpieniu na jego miejsce Pana Grzegorza Andrzeja Lorka, kandydata z tej samej listy, który w wyborach otrzymał kolejno największą liczbę głosów.