Monitor Polski

M.P.2017.111

| Akt indywidualny
Wersja od: 30 stycznia 2017 r.

POSTANOWIENIE
MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 26 stycznia 2017 r.
w sprawie obsadzenia wygasłego mandatu w okręgu wyborczym nr 10 z siedzibą Okręgowej Komisji Wyborczej w Piotrkowie Trybunalskim

Na podstawie art. 251 § 5 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2017 r. poz. 15), w związku z wygaśnięciem mandatu posła Rafała Piotra Wójcikowskiego wybranego z listy kandydatów na posłów nr 7 Komitetu Wyborczego Wyborców "Kukiz' 15" w okręgu wyborczym nr 10 z siedzibą Okręgowej Komisji Wyborczej w Piotrkowie Trybunalskim, postanawiam o wstąpieniu na jego miejsce Pani Małgorzaty Moniki Janowskiej, kandydatki z tej samej listy, która w wyborach otrzymała kolejno największą liczbę głosów.