Monitor Polski

M.P.2018.1177

| Akt indywidualny
Wersja od: 3 grudnia 2018 r.

POSTANOWIENIE
MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 23 listopada 2018 r.
w sprawie obsadzenia wygasłego mandatu w okręgu wyborczym nr 1 z siedzibą Okręgowej Komisji Wyborczej w Legnicy

Na podstawie art. 251 § 5 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2018 r. poz. 754, 1000 i 1349), w związku z wygaśnięciem mandatu posła Stanisława Tadeusza Huskowskiego wybranego z listy kandydatów na posłów nr 2 Komitetu Wyborczego Platforma Obywatelska RP w okręgu wyborczym nr 1 z siedzibą Okręgowej Komisji Wyborczej w Legnicy, postanawiam o wstąpieniu na jego miejsce Pani Iwony Małgorzaty Krawczyk, kandydatki z tej samej listy, która w wyborach otrzymała kolejno największą liczbę głosów.