Obsadzenie mandatu posła do Parlamentu Europejskiego w okręgu wyborczym nr 10 z siedzibą Okręgowej Komisji Wyborczej w Krakowie.

Monitor Polski

M.P.2018.1115

Akt indywidualny
Wersja od: 20 listopada 2018 r.

POSTANOWIENIE
MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 15 listopada 2018 r.
w sprawie obsadzenia mandatu posła do Parlamentu Europejskiego w okręgu wyborczym nr 10 z siedzibą Okręgowej Komisji Wyborczej w Krakowie

Na podstawie art. 368 § 7 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2018 r. poz. 754, 1000 i 1349), w związku z utratą mandatu posła do Parlamentu Europejskiego Bogdana Brunona Wenty wybranego z listy kandydatów na posłów do Parlamentu Europejskiego nr 8 Komitetu Wyborczego Platforma Obywatelska RP w okręgu wyborczym nr 10 z siedzibą Okręgowej Komisji Wyborczej w Krakowie, postanawiam o wstąpieniu na jego miejsce Pana Bogusława Andrzeja Sonika, kandydata z tej samej listy, który w wyborach otrzymał kolejno największą liczbę głosów.