Monitor Polski

M.P.2018.315

| Akt indywidualny
Wersja od: 22 marca 2018 r.

POSTANOWIENIE
MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 19 marca 2018 r.
w sprawie obsadzenia mandatu posła do Parlamentu Europejskiego w okręgu wyborczym nr 11 z siedzibą Okręgowej Komisji Wyborczej w Katowicach

Na podstawie art. 368 § 7 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2017 r. poz. 15 i 1089 oraz z 2018 r. poz. 4, 130 i 138), w związku ze stwierdzeniem przez Parlament Europejski, ze skutkiem od dnia 2 marca 2018 r., wakatu mandatu posła do Parlamentu Europejskiego Janusza Ryszarda Korwin-Mikke wybranego z listy kandydatów na posłów do Parlamentu Europejskiego nr 7 Komitetu Wyborczego Nowa Prawica - Janusza Korwin-Mikke w okręgu wyborczym nr 11 z siedzibą Okręgowej Komisji Wyborczej w Katowicach, postanawiam o wstąpieniu na jego miejsce Pana Dobromira Andrzeja Sośnierza, kandydata z tej samej listy, który w wyborach otrzymał kolejno największą liczbę głosów.