Monitor Polski

M.P.2016.587

| Akt indywidualny
Wersja od: 24 czerwca 2016 r.

POSTANOWIENIE
MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 20 czerwca 2016 r.
w sprawie obsadzenia mandatu posła do Parlamentu Europejskiego w okręgu wyborczym nr 6 z siedzibą Okręgowej Komisji Wyborczej w Łodzi

Na podstawie art. 368 § 7 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy (Dz. U. poz. 112, 134, 550, 588, 777, 881, 889, 1016 i 1281, z 2012 r. poz. 849, 951 i 1529, z 2014 r. poz. 179, 180 i 1072 oraz z 2015 r. poz. 1043, 1044, 1045, 1923 i 2281), w związku ze stwierdzeniem przez Parlament Europejski, ze skutkiem od dnia 7 maja 2016 r., wakatu mandatu posła do Parlamentu Europejskiego Janusza Czesława Wojciechowskiego wybranego z listy kandydatów na posłów do Parlamentu Europejskiego nr 4 Komitetu Wyborczego Prawo i Sprawiedliwość w okręgu wyborczym nr 6 z siedzibą Okręgowej Komisji Wyborczej w Łodzi, postanawiam o wstąpieniu na jego miejsce Pani Urszuli Ireny Krupy, kandydatki z tej samej listy, która w wyborach otrzymała kolejno największą liczbę głosów.