Monitor Polski

M.P.2015.1150

| Akt indywidualny
Wersja od: 27 listopada 2015 r.

POSTANOWIENIE
MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 25 listopada 2015 r.
w sprawie obsadzenia mandatu posła do Parlamentu Europejskiego w okręgu wyborczym nr 12 z siedzibą Okręgowej Komisji Wyborczej we Wrocławiu

Na podstawie art. 368 § 7 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112, Nr 26, poz. 134, Nr 94, poz. 550, Nr 102, poz. 588, Nr 134, poz. 777, Nr 147, poz. 881, Nr 149, poz. 889, Nr 171, poz. 1016 i Nr 217, poz. 1281, z 2012 r. poz. 849, 951 i 1529, z 2014 r. poz. 179, 180 i 1072 oraz z 2015 r. poz. 1043, 1044, 1045 i 1923), w związku z utratą mandatu posła do Parlamentu Europejskiego Dawida Bohdana Jackiewicza wybranego z listy kandydatów na posłów do Parlamentu Europejskiego nr 4 Komitetu Wyborczego Prawo i Sprawiedliwość w okręgu wyborczym nr 12 z siedzibą Okręgowej Komisji Wyborczej we Wrocławiu, postanawiam o wstąpieniu na jego miejsce Pana Sławomira Kłosowskiego, kandydata z tej samej listy, który w wyborach otrzymał kolejno największą liczbę głosów.