Obsadzenie mandatu poselskiego w okręgu wyborczym nr 63 (Krosno).

Monitor Polski

M.P.1971.54.350

| Akt indywidualny
Wersja od: 29 listopada 1971 r.

UCHWAŁA
SEJMU POLSKIEJ RZECZYPOSPOLITEJ LUDOWEJ
z dnia 19 listopada 1971 r.
w sprawie obsadzenia mandatu poselskiego w okręgu wyborczym nr 63 (Krosno).

Sejm Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej - na podstawie art. 77 Ordynacji wyborczej do Sejmu - postanawia o uzyskaniu mandatu posła na Sejm w okręgu wyborczym nr 63 (Krosno) przez Ob. Alinę Kołodziejczyk.