Obsadzenie mandatu poselskiego w okręgu wyborczym nr 56 (Siedlce).

Monitor Polski

M.P.1977.30.143

| Akt indywidualny
Wersja od: 1 grudnia 1977 r.

UCHWAŁA
SEJMU POLSKIEJ RZECZYPOSPOLITEJ LUDOWEJ
z dnia 26 listopada 1977 r.
w sprawie obsadzenia mandatu poselskiego w okręgu wyborczym nr 56 (Siedlce).

Sejm Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej - na podstawie art. 84 Ordynacji wyborczej do Sejmu i rad narodowych - postanawia, że obywatelka Małgorzata Kuszaj uzyskuje mandat posła na Sejm w okręgu wyborczym nr 56 (Siedlce).