Obsadzenie mandatów poselskich.

Monitor Polski

M.P.1983.17.93

| Akt indywidualny
Wersja od: 11 maja 1983 r.

UCHWAŁA
SEJMU POLSKIEJ RZECZYPOSPOLITEJ LUDOWEJ
z dnia 28 kwietnia 1983 r.
w sprawie obsadzenia mandatów poselskich.

Sejm Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej - na podstawie art. 84 Ordynacji wyborczej do Sejmu i rad narodowych - postanawia, że następujący obywatele uzyskują mandat posła na Sejm:
- w okręgu wyborczym nr 20 w Kaliszu Józef Gryszka,

- w okręgu wyborczym nr 66 w Toruniu Lesław Laskowski.