Obniżenie dolnej granicy wagi zwierząt rzeźnych przyjmowanych na poczet obowiązkowych dostaw.

Monitor Polski

M.P.1952.A-86.1365

| Akt utracił moc
Wersja od: 15 lutego 1952 r.

ZARZĄDZENIE
PREZESA CENTRALNEGO URZĘDU SKUPU I KONTRAKTACJI
z dnia 29 sierpnia 1952 r.
w sprawie obniżenia dolnej granicy wagi zwierząt rzeźnych przyjmowanych na poczet obowiązkowych dostaw.

Na podstawie § 12 ust. 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 15 lutego 1952 r. w sprawie obowiązkowych dostaw zwierząt rzeźnych przez indywidualne gospodarstwa rolne (Dz. U, Nr 8, poz. 47 i Nr 29, poz. 199) zarządza się, co następuje:
W powiecie bolesławieckim, województwa wrocławskiego obniża się podaną w § 12 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 15 lutego 1952 r. (Dz. U. Nr 8, poz. 47 i Nr 29, poz. 199) – dolną granicę wagi zwierząt rzeźnych przyjmowanych na poczet obowiązkowych dostaw zwierząt rzeźnych, jak następuje:

krów do 230 kg,

cieląt do 25 kg.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia z mocą od dnia 15 lutego 1952 r.