Obchody 100-lecia urodzin ppłk. hm. Zygmunta Szadkowskiego (1912-1995).

Monitor Polski

M.P.2012.445

Akt nienormatywny
Wersja od: 25 czerwca 2012 r.

UCHWAŁA
SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 14 czerwca 2012 r.
z okazji obchodów 100-lecia urodzin ppłk. hm. Zygmunta Szadkowskiego (1912-1995)

W styczniu 2012 r. zainicjowane zostały w Polsce obchody 100-lecia urodzin wielkiego patrioty polskiego ppłk. hm. Zygmunta Szadkowskiego - harcerza, żołnierza Samodzielnej Brygady Strzelców Karpackich, polityka, działacza społecznego, jednego z najwybitniejszych przedstawicieli polskiej emigracji w Wielkiej Brytanii odznaczonego Wielką Wstęgą Orderu Odrodzenia Polski.

Ten wybitny polityk całe swe życie poświęcił niepodległej Polsce i polskiemu harcerstwu. Był między innymi komendantem Związku Harcerstwa Polskiego na Wschodzie (1944-1947), przewodniczącym Związku Harcerstwa Polskiego (1960-1967), ministrem spraw społecznych (1974-1978) i ministrem skarbu (1976-1978) w rządach Rzeczypospolitej Polskiej na uchodźstwie, sekretarzem generalnym, a później prezesem Federacji Światowej Stowarzyszenia Polskich Kombatantów (1966-1994). U schyłku życia został członkiem Rady Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa (1992-1995).

W latach 1978-1991 ppłk hm. Zygmunt Szadkowski pełnił funkcję ostatniego przewodniczącego Rady Narodowej Rzeczypospolitej Polskiej na Uchodźstwie, która na wygnaniu pielęgnowała ciągłość suwerennego parlamentaryzmu polskiego II Rzeczypospolitej.

Przez wszystkie lata emigracji ppłk hm. Zygmunt Szadkowski nie tracił łączności z Ojczyzną, starając się wspierać opozycję antykomunistyczną. Po wprowadzeniu stanu wojennego brał udział w organizacji pomocy dla Polaków. Także dzięki Jego wielkiemu zaangażowaniu ruch Solidarności otrzymał ogromne wsparcie moralne i finansowe.

Ppłk hm. Zygmunt Szadkowski od chwili dziejowego przełomu w Polsce w 1989 r. popierał działania Prezydenta RP na Uchodźstwie i Rządu Polskiego na Uchodźstwie mające na celu przekazanie suwerennej Polsce insygniów prezydenckich II Rzeczypospolitej Polskiej. Stanął na czele delegacji przygotowującej zasady i formę przekazania władzy prezydenckiej. W dniu 22 grudnia 1990 r. na Zamku Królewskim w Warszawie towarzyszył prezydentowi Ryszardowi Kaczorowskiemu podczas niezwykle doniosłej uroczystości zwrócenia Polsce insygniów symbolizujących majestat niepodległej Rzeczypospolitej.

Ppłk hm. Zygmunt Szadkowski zmarł w Londynie w 1995 r., został pochowany w Polsce - na Cmentarzu Żbikowskim w Pruszkowie.

Senat Rzeczypospolitej Polskiej uważa za swój obowiązek przywrócenie pamięci o tym wybitnym Polaku będącym wzorem cnót patriotycznych i obywatelskich, tak bardzo potrzebnych w dziele odbudowy wielkości naszej Ojczyzny oraz umacniania jej godnego miejsca w świecie. Przywołujemy postać i dokonania ppłk. hm. Zygmunta Szadkowskiego, mając nadzieję, że stanie się On dla młodego pokolenia Polaków moralnym autorytetem i wzorcem do naśladowania w codziennej odpowiedzialności za Ojczyznę.

Senat Rzeczypospolitej Polskiej pragnie złożyć hołd ostatniemu przewodniczącemu Rady Narodowej Rzeczypospolitej Polskiej na Uchodźstwie ppłk. hm. Zygmuntowi Szadkowskiemu, któremu służba niepodległej Polsce wypełniła całe życie.

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski".