Art. 8. - Nowa Zelandia-Polska. Umowa w sprawie koprodukcji filmów. Warszawa.2015.10.21.

Monitor Polski

M.P.2016.313

Akt obowiązujący
Wersja od: 29 lutego 2016 r.
Artykuł  8

Kręcenie zdjęć

1.
Kręcenie zdjęć powinno być realizowane w Rzeczypospolitej Polskiej lub w Nowej Zelandii.
2.
Kręcenie zdjęć może być realizowane poza granicami obu państw jeśli wymaga tego scenariusz oraz jeśli polski i nowozelandzki personel techniczny jest zaangażowany w te prace.