Art. 7. - Nowa Zelandia-Polska. Umowa w sprawie koprodukcji filmów. Warszawa.2015.10.21.

Monitor Polski

M.P.2016.313

Akt obowiązujący
Wersja od: 29 lutego 2016 r.
Artykuł  7

Produkcja filmu

Koprodukcje filmowe będą realizowane i poddawane postprodukcji w Rzeczypospolitej Polskiej i/lub w Nowej Zelandii i/lub, na terytorium państwa, z którego pochodzą koproducenci strony trzeciej, w przypadku koprodukcji z ich udziałem.