Art. 5. - Nowa Zelandia-Polska. Umowa w sprawie koprodukcji filmów. Warszawa.2015.10.21.

Monitor Polski

M.P.2016.313

Akt obowiązujący
Wersja od: 29 lutego 2016 r.
Artykuł  5

Koprodukcje z udziałem strony trzeciej

1.
W przypadku, gdy Rzeczpospolita Polska lub Nowa Zelandia jest związana z państwem trzecim umową o koprodukcji filmowej, Właściwe Władze mogą zatwierdzić status koprodukcji filmowej na podstawie niniejszej Umowy.
2.
Zatwierdzenia będą ograniczać się do wniosków, w których wkład koproducentów strony trzeciej jest nie większy niż najmniejszy z poszczególnych wkładów koproducentów polskich lub nowozelandzkich.