Art. 12. - Nowa Zelandia-Polska. Umowa w sprawie koprodukcji filmów. Warszawa.2015.10.21.

Monitor Polski

M.P.2016.313

Akt obowiązujący
Wersja od: 29 lutego 2016 r.
Artykuł  12

Podatki

Niezależnie od innych postanowień niniejszej Umowy, dla celów opodatkowania, zastosowanie będą miały przepisy obowiązujące w każdym z dwóch państw, z zastrzeżeniem postanowień Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Nową Zelandią w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu, podpisanej w Warszawie w dniu 21 kwietnia 2005 roku.