Art. 11. - Nowa Zelandia-Polska. Umowa w sprawie koprodukcji filmów. Warszawa.2015.10.21.

Monitor Polski

M.P.2016.313

Akt obowiązujący
Wersja od: 29 lutego 2016 r.
Artykuł  11

Napisy

Koprodukcja filmowa i materiały promocyjne z nią związane, w tym napisy tytułowe będą zawierały informację, że film jest "oficjalną koprodukcją polsko-nowozelandzką" lub "oficjalną koprodukcją nowozelandzko-polską" lub, gdzie jest to właściwe, odzwierciedlały udział koproducentów strony trzeciej.