§ 4. - Normy wyżywienia oraz wysokość równoważników pieniężnych za wyżywienie i ubranie oraz zasady ich wypłacania poborowym odbywającym służbę zastępczą.

Monitor Polski

M.P.1988.30.272

| Akt utracił moc
Wersja od: 1 sierpnia 1991 r.
§  4.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.