§ 3. - Normy ubytków naturalnych ziemniaków jadalnych i sadzeniaków podczas przechowywania.

Monitor Polski

M.P.1982.3.16

| Akt utracił moc
Wersja od: 25 stycznia 1982 r.
§  3.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.