§ 3. - Normatyw urbanistyczny dla niskiego budownictwa mieszkaniowego. - M.P.1957.74.453 - OpenLEX

§ 3. - Normatyw urbanistyczny dla niskiego budownictwa mieszkaniowego.

Monitor Polski

M.P.1957.74.453

Akt utracił moc
Wersja od: 17 września 1957 r.
§  3.
Postanowienia normatywu obowiązują nowowznoszone budownictwo mieszkaniowe zarówno korzystające, jak i nie korzystające z pomocy Państwa.