§ 2. - Normatyw urbanistyczny dla niskiego budownictwa mieszkaniowego. - M.P.1957.74.453 - OpenLEX

§ 2. - Normatyw urbanistyczny dla niskiego budownictwa mieszkaniowego.

Monitor Polski

M.P.1957.74.453

Akt utracił moc
Wersja od: 17 września 1957 r.
§  2.
Normatyw należy stosować przy opracowywaniu zagospodarowania przestrzennego w miastach, osiedlach i innych miejscowościach o zabudowie miejskiej na terenach wyznaczonych pod niskie budownictwo mieszkaniowe realizowane jako budownictwo indywidualne, przyzakładowe, spółdzielcze, a także państwowe.