§ 1. - Normatyw urbanistyczny dla niskiego budownictwa mieszkaniowego. - M.P.1957.74.453 - OpenLEX

§ 1. - Normatyw urbanistyczny dla niskiego budownictwa mieszkaniowego.

Monitor Polski

M.P.1957.74.453

Akt utracił moc
Wersja od: 17 września 1957 r.
§  1.
Zatwierdza się "Normatyw urbanistyczny dla niskiego budownictwa mieszkaniowego", stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.