Monitor Polski

M.P.2018.126

| Akt indywidualny
Wersja od: 29 stycznia 2018 r.

UCHWAŁA
SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 19 stycznia 2018 r.
w sprawie niewyrażenia zgody na zatrzymanie i tymczasowe aresztowanie senatora Stanisława Koguta

Senat Rzeczypospolitej Polskiej, na podstawie art. 105 ust. 5 w związku z art. 108 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej oraz art. 10 ust. 7 ustawy z dnia 9 maja 1996 r. o wykonywaniu mandatu posła i senatora (Dz. U. z 2016 r. poz. 1510 i 2074, z 2017 r. poz. 38 oraz z 2018 r. poz. 7 i 138), po rozpatrzeniu wniosku Prokuratora Regionalnego w Katowicach, złożonego w dniu 19 grudnia 2017 r., za pośrednictwem Prokuratora Generalnego, nie wyraża zgody na zatrzymanie i tymczasowe aresztowanie senatora Stanisława Koguta.