§ 2. - Nieodpłatne przekazanie żywności z zapasów Agencji Rynku Rolnego w 2003 r. na potrzeby jednostek organizacyjnych pomocy społecznej i organizacji pozarządowych wykonujących zadania z zakresu pomocy społecznej.

Monitor Polski

M.P.2003.39.574

| Akt utracił moc
Wersja od: 5 sierpnia 2003 r.
§  2. 
Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.