§ 8. - Niektóre zasady dotyczące prowadzenia i finansowania kursowego szkolenia lub doskonalenia zawodowego.

Monitor Polski

M.P.1964.58.274

| Akt utracił moc
Wersja od: 1 września 1978 r.
§  8.
Prowadzenie kursów na innych zasadach niż ustalone w niniejszej uchwale wymaga w każdym wypadku decyzji właściwego ministra, wydanej w porozumieniu z Przewodniczącym Komitetu Pracy i Płac.