§ 4. - Niektóre zasady dotyczące prowadzenia i finansowania kursowego szkolenia lub doskonalenia zawodowego.

Monitor Polski

M.P.1964.58.274

| Akt utracił moc
Wersja od: 1 września 1978 r.
§  4.
1.
Kursy I stopnia obejmują:
1)
przyuczenie lub naukę zawodu robotników,
2)
podwyższenie kwalifikacji robotników.
2.
Kursy II stopnia obejmują:
1)
podwyższenie kwalifikacji robotników, których praca wymaga wysokich kwalifikacji zawodowych,
2)
podwyższenie kwalifikacji pracowników, których praca wymaga wykształcenia średniego.
3.
Kursy III stopnia obejmują podwyższenie kwalifikacji pracowników, których praca wymaga kwalifikacji na poziomie wyższych studiów.