§ 31. - Niektóre zasady dotyczące prowadzenia i finansowania kursowego szkolenia lub doskonalenia zawodowego.

Monitor Polski

M.P.1964.58.274

| Akt utracił moc
Wersja od: 1 września 1978 r.
§  31.
Minister Szkolnictwa Wyższego, Minister Oświaty oraz zainteresowani ministrowie w zarządzeniach wykonawczych do niniejszej uchwały uwzględnią rolę Naczelnej Organizacji Technicznej oraz zrzeszonych w niej stowarzyszeń w zakresie technicznego szkolenia kursowego – zgodnie z uchwałą nr 58 Rady Ministrów z dnia 9 lutego 1961 r. w sprawie pogłębienia współdziałania między organami państwowymi i Naczelną Organizacją Techniczną oraz zrzeszonymi w niej stowarzyszeniami technicznymi (Monitor Polski Nr 15, poz. 77).