§ 19. - Niektóre zasady dotyczące prowadzenia i finansowania kursowego szkolenia lub doskonalenia zawodowego.

Monitor Polski

M.P.1964.58.274

| Akt utracił moc
Wersja od: 1 września 1978 r.
§  19.
Zobowiązuje się Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego do wprowadzenia do obowiązującej sprawozdawczości przedsiębiorstw państwowych uzupełniających danych statystycznych, nieodzownych dla kontroli realizacji niniejszej uchwały.