§ 12. - Niektóre zasady dotyczące prowadzenia i finansowania kursowego szkolenia lub doskonalenia zawodowego.

Monitor Polski

M.P.1964.58.274

| Akt utracił moc
Wersja od: 1 września 1978 r.
§  12.
1.
Państwowe jednostki organizacyjne nie mogą ponosić opłat za szkolenie przygotowujące do egzaminów wstępnych do szkół średnich lub wyższych oraz nie związane bezpośrednio z wykonywaniem zawodu w przedsiębiorstwie lub zjednoczeniu, w którym pracownik jest zatrudniony.
2.
Przepis ust. 1 nie ma zastosowania do kursów organizowanych dla kandydatów kierowanych na studia zagraniczne.