Monitor Polski

M.P.2019.950

| Akt nienormatywny
Wersja od: 4 października 2019 r.

OBWIESZCZENIE
PREZESA GŁÓWNEGO URZĘDU STATYSTYCZNEGO
z dnia 30 września 2019 r.
w sprawie Narodowego Rachunku Zdrowia za 2017 r.

Na podstawie art. 25 ust. 1 pkt 3a ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej (Dz. U. z 2019 r. poz. 649 i 730) ogłasza się Narodowy Rachunek Zdrowia za 2017 r., ujęty w tabeli stanowiącej załącznik do obwieszczenia.

ZAŁĄCZNIK

NARODOWY RACHUNEK ZDROWIA ZA 2017 R.