Rozdział 12 - Gospodarka wodna i ochrona powietrza atmosferycznego przed zanieczyszczeniem. - Narodowy plan gospodarczy na 1968 r. i podstawowe założenia planu na 1969 r.

Monitor Polski

M.P.1967.70.341

| Akt nienormatywny
Wersja od: 21 grudnia 1967 r.

XII.

Gospodarka wodna i ochrona powietrza atmosferycznego przed zanieczyszczeniem.

Gospodarka wodna.

1.
Nakłady inwestycyjne w zakresie gospodarki wodnej wyniosą około 6,5 mld zł w 1963 r. i około 6,2 mld zł w 1969 r.
2.
W latach 1968 i 1969 w zakresie gospodarki wodnej należy uzyskać następujące ważniejsze efekty:

- produkcja wody w zakładach przemysłowych i komunalnych powinna wzrastać po około 200 mln m3 rocznie,

- ilość ścieków oczyszczonych powinna się zwiększać po około 150 mln m3 rocznie,

- uregulowanych i odbudowanych zostanie rzek i kanałów: w 1968 r. około 2.080 km, a w 1969 r. około 1.970 km,

- wybuduje się i odbuduje wałów przeciwpowodziowych: w 1968 r. około 120 km, a w 1969 r. około 190 km.

Ponadto w 1968 r. należy przekazać do eksploatacji zbiornik wodny w Solinie na rzece Sanie o pojemności użytkowej około 300 mln m3 wraz z elektrownią wodną o mocy 120 MW oraz przystąpić do piętrzenia wody na stopniu wodnym we Włocławku na rzece Wiśle i przekazać do użytku 2 turbozespoły elektrowni wodnej o łącznej mocy 54 MW.

Ochrona powietrza atmosferycznego przed zanieczyszczeniem.

Szacuje się, że nakłady inwestycyjne na wykonanie zadań w zakresie ochrony powietrza atmosferycznego przed nadmiernym zanieczyszczeniem wyniosą około 390 min zł w 1968 r. i około 570 mln zł w 1969 r.