§ 6. - Najniższe wynagrodzenie pracowników.

Monitor Polski

M.P.1990.32.256

| Akt utracił moc
Wersja od: 1 kwietnia 1996 r.
§  6.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 września 1990 r.