§ 4. - Najniższe wynagrodzenie pracowników.

Monitor Polski

M.P.1990.32.256

| Akt utracił moc
Wersja od: 1 kwietnia 1996 r.
§  4.
Przepisy zarządzenia nie mają zastosowania do pracowników młodocianych odbywających naukę zawodu bądź przyuczanych do wykonywania określonej pracy.