§ 4. - Nagrody dla pracowników umysłowych wojewódzkich zarządów dróg publicznych oraz premiowanie niektórych kategorii pracowników.

Monitor Polski

M.P.1957.80.481

| Akt utracił moc
Wersja od: 1 października 1957 r.
§  4.
Wykonanie uchwały porucza się Ministrowi Komunikacji oraz Ministrowi Finansów.