§ 3. - Nagrody dla pracowników umysłowych wojewódzkich zarządów dróg publicznych oraz premiowanie niektórych kategorii pracowników.

Monitor Polski

M.P.1957.80.481

| Akt utracił moc
Wersja od: 1 października 1957 r.
§  3.
Tracą moc rozdziały I i II regulaminu premiowania pracowników umysłowych wojewódzkich zarządów dróg publicznych podległych Centralnemu Zarządowi Dróg Publicznych, stanowiącego załącznik do uchwały nr 29 Rady Ministrów z dnia 2 lutego 1952 r. w sprawie wprowadzenia premii dla pracowników umysłowych wojewódzkich zarządów dróg publicznych (Monitor Polski Nr A-16, poz. 183).