§ 6. - Nadzór techniczny nad zagospodarowaniem lasów znajdujących się pod zarządem innych ministrów.

Monitor Polski

M.P.1968.9.51

| Akt utracił moc
Wersja od: 2 marca 1968 r.
§  6.
Plan urządzenia gospodarstwa leśnego lub opis tego gospodarstwa powinien obejmować wszystkie lasy, grunty leśne i nieleśne wchodzące w skład areału leśnego, znajdującego się pod zarządem jednej jednostki zarządzającej.