§ 23. - Nadzór techniczny nad zagospodarowaniem lasów znajdujących się pod zarządem innych ministrów.

Monitor Polski

M.P.1968.9.51

| Akt utracił moc
Wersja od: 2 marca 1968 r.
§  23.
Tracą moc:
1)
zarządzenie Ministra Leśnictwa z dnia 21 sierpnia 1952 r. w sprawie nadzoru technicznego nad zagospodarowaniem lasów znajdujących się pod zarządem innych ministrów (Monitor Polski z 1952 r. Nr A-74, poz. 1188 i z 1954 r. Nr A-58, poz. 784) oraz
2)
zarządzenie Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego z dnia 9 grudnia 1960 r. w sprawie nadzoru technicznego nad zagospodarowaniem lasów państwowych znajdujących się pod zarządem innych ministrów (Monitor Polski z 1961 r. Nr 14, poz. 76).