§ 21. - Nadzór techniczny nad zagospodarowaniem lasów znajdujących się pod zarządem innych ministrów.

Monitor Polski

M.P.1968.9.51

| Akt utracił moc
Wersja od: 2 marca 1968 r.
§  21.
Jednostki zarządzające lasami nie posiadające własnej wykwalifikowanej służby leśnej mogą korzystać odpłatnie z usług pracowników przedsiębiorstw lasów państwowych za zgodą ich zwierzchnich organów, na zasadach określonych odrębnymi przepisami.

4. Przepisy końcowe.