§ 5. - Nadzór nad przedsiębiorstwami projektowania podległymi radom narodowym.

Monitor Polski

M.P.1957.69.420

| Akt utracił moc
Wersja od: 26 sierpnia 1957 r.
§  5.
Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.