§ 4. - Nadzór nad przedsiębiorstwami projektowania podległymi radom narodowym.

Monitor Polski

M.P.1957.69.420

| Akt utracił moc
Wersja od: 26 sierpnia 1957 r.
§  4.
Wykonanie uchwały porucza się Ministrowi Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych, Ministrowi Gospodarki Komunalnej, Ministrowi Finansów oraz Prezesowi Komitetu do Spraw Urbanistyki i Architektury.