Nadanie Złotego Krzyża Zasługi.

Monitor Polski

M.P.1937.231.376

Akt indywidualny
Wersja od: 7 października 1937 r.