Nadanie Złotego Krzyża Zasługi.

Monitor Polski

M.P.1937.196.325

Akt indywidualny
Wersja od: 27 sierpnia 1937 r.