Nadanie Złotego Krzyża Zasługi.

Monitor Polski

M.P.1937.193.319

Akt indywidualny
Wersja od: 24 sierpnia 1937 r.