Nadanie Złotego Krzyża Zasługi.

Monitor Polski

M.P.1937.46.64

Akt indywidualny
Wersja od: 26 lutego 1937 r.