Nadanie Złotego Krzyża Zasługi.

Monitor Polski

M.P.1937.213.355

Akt indywidualny
Wersja od: 16 września 1937 r.