Nadanie Złotego Krzyża Zasługi.

Monitor Polski

M.P.1938.288.676

Akt indywidualny
Wersja od: 17 grudnia 1938 r.